Sprawdź:

Trzeba mieć nadzieję

Jeśli chodzi o miasto Kalisz to z pewnością było to miasto, gdzie poziom bezrobocia był stosunkowo niski. Z biegiem lat ta sytuacja jednakże uległa diametralnej zmianie i dzisiaj trzeba podejmować intensywne działania, aby zapobiec ciągłemu wzrostowi bezrobocia. Te działania są oczywiście podejmowane, ale na pewno nie są one wystarczające.

Spojrzenie pozytywne

Trzeba jednak spojrzeć na tę kwestię również z drugiej strony. Mimo że na lokalnym rynku pracy mówimy o dosyć trudnej sytuacji, to jednak z drugiej strony pewne oferty zatrudnienia pojawiają się zarówno w urzędzie pracy jak i innych portalach związanych z zatrudnieniem. Jakie to oferty? Są one przeróżne. Większość ofert spływających do kaliskiego Urzędu Pracy jest związanych z typową pracą fizyczną. Mamy do czynienia z takimi ofertami jak pomoc kuchenna, kierowca, pakowacz, hydraulik czy też pracownik ochrony fizycznej. Kilka ofert dotyczących pracy biurowej również tutaj się znajdzie. Oczywiście ilość tych ofert w Bielsko-Biała Praca, które spływają do lokalnego urzędu pracy nie jest wystarczająca, ale oczywiście każda osoba bezrobotna, która chce podjąć jakąś pracę, nie może pozostać obojętna wobec tego, co urząd pracy na chwilę obecną oferuje. Każda oferta bowiem jest specyficzną szansą.