Sprawdź: pisanie prac licencjackich Śląsk
pisanie prac licencjackich

Bezrobotni według zawodów – kto nie ma pracy?

Bezrobocie jest poważnym problemem społecznym i ekonomicznym. Jeśli na rynku pracy występuje nierównowaga firmy mają problem z wydajnością funkcjonowania, co przekłada się na stan gospodarki, a dodatkowo państwo musi przejmować na siebie część obowiązków opieki nad bezrobotnymi, wypłacając świadczenia finansowe. Co ciekawe, od kilku lat tendencje na rynku pracy pozostają niezmienne, a w czołówce zawodów skazanych na bezrobocie powtarzają się te same specjalizacje.

Dane resortu pracy

Informacje dotyczące bezrobotnych opublikowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W raporcie obejmującym dane za II półrocze 2015 roku, dotyczącym zarejestrowanych bezrobotnych i wolnych miejsc pracy przedstawiony został między innymi ranking zawodów, w których zanotowano największą liczbę osób zarejestrowanych jako bezrobotni.

Niekwestionowanym, choć niechlubnym liderem są pracownicy specjalizujący się w zawodzie sprzedawcy. Co ciekawe ten sam zawód króluje, jeśli chodzi o liczbę wolnych etatów, co potwierdzają chociażby oferty pracy publikowane w sieci. Głównym powodem dla tak wysokiego wskaźnika bezrobotnych może być rotacja na stanowiskach sprzedażowych i specyfika zatrudniania w oparciu o zasady pracy tymczasowej.

bezrobocie oferty pracyOferty pracy znajdziesz na portalu: Szukam Pracy

Na kolejnych miejscach bezrobotnych według zawodów znaleźli się między innymi: kucharze, ślusarze, murarze, krawcy, a więc zawody typowo usługowe. W polskich realiach tego typu stanowiska najczęściej wiążą się z pracą w niewielkich zakładach, co z kolei przekłada się na dużą skalę samozatrudnionych prowadzących własną działalność gospodarczą. Dużo trudniej jest znaleźć zatrudnienie w takim zawodzie, jeśli nie mamy możliwości założenia własnego mikroprzedsiębiorstwa.

Na problem ze znalezieniem pracy mogą się także skarżyć magazynier czy ekonomista. W pierwszym przypadku wyjaśnieniem może być czasowy charakter zatrudnienia – w zdecydowanej większości oferty pracy na magazynie mają charakter pracy doraźnej. Natomiast bezrobotny ekonomista to jeden z przejawów przesycenia rynku pracy kandydatami z wyższym wykształceniem, jednak bez twardych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, którego szukają pracodawcy.

Skąd tyle bezrobotnych

Diagnozę sytuacji na polskim rynku pracy postawiła ostatnio Państwowa Inspekcja Pracy, wskazując, że jednym z najpoważniejszym problemów, z jakimi obecnie się mierzymy jest nielegalne zatrudnienie. Stąd w statystykach urzędów pracy tak duże wskaźniki osób bezrobotnych, które często pobierają zasiłki, jednocześnie podejmując się tak zwanej pracy na czarno. Oferty pracy publikowane przez firmy lub agencje zatrudnienia pokazują, że w Polsce czekają wolne etaty, jednak nierzadko okazuje się, że nielegalne zatrudnienie poza prawem jest z perspektywy pracownika bardziej korzystne, jeśli chodzi o warunki finansowe.

pisanie prac licencjackich Kraków