Sprawdź:

Bezrobocie niejedno ma imię

 

Jak wskazują Polacy w badaniach opinii publicznej problem bezrobocia jest wciąż jednym z bardziej dotkliwych i niepokojących kłopotów, z jakimi mierzy się nasz kraj. Niestety problem jest złożony i jak wskazują eksperci analizujący rynek pracy, z podobną kwestią zmaga się większość krajów Unii Europejskiej. Nie brakuje pomysłów na rozwiązanie problemu bezrobocia, ale ciągle nie ma jednej recepty, która skutecznie pomogłaby nie tylko pobieżnie zmniejszać przykre objawy tego zjawiska, ale jego długotrwałe zwalczanie. A samo zjawisko jest bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Przyczyny problemu

Warto spojrzeć kilka lat wstecz i zastanowić się skąd wziął się w Polsce aż tak daleko idący problem ze znalezieniem zatrudnienia przez tysiące osób. Przyczyn można szukać choćby w ogromnej liczbie osób z wyższym wykształceniem – i sam tytuł magistra nie jest problemem, jednak kłopot tkwi w niedostosowaniu profilu wykształcenia absolwentów do potrzeb pracodawców. Eksperci rynku pracy już kilka lat temu prognozowali, że w przyszłości będziemy się mierzyć z niedoborem pracowników o wykształceniu zawodowym. Potwierdza to między innymi raport grupy Manpower, dotyczący niedoboru talentów. Jak wskazują wyniki badań grupy zawodowe najbardziej poszukiwane w Polsce to kolejno: wykwalifikowani pracownicy fizyczni, inżynierowie, technicy. Na dalszych pozycjach można znaleźć między innymi operatorów produkcji oraz niewykwalifikowanych pracowników fizycznych.

Specjaliści zajmujący się tematyką gospodarczą i ekonomiczną wskazują, że jednym z czynników, które wpłynęły na zjawisko bezrobocia, jakie możemy dzisiaj obserwować, byłą transformacja ustrojowa i ekonomiczna po roku 1989.

Nie można też zapominać o wpływie sytuacji demograficznej i masowych emigracjach po roku 2005. Od dłuższego czasu w Polsce mamy do czynienia ze starzejącym się społeczeństwem i spadku ilości narodzin. Jeśli dodać do tego odpływ ponad 2 milionów pracowników, głównie do Zachodniej Europy problemy na krajowym rynku pracy nie mogą dziwić.

Rodzaje bezrobocia

Można wyróżnić kilka rodzajów bezrobocia, na przykład ze względu na czas pozostawania bez pracy mówi się o bezrobociu:

  • krótkotrwałym (do 3 miesięcy),
  • średniookresowym (od 3 do 6 miesięcy),
  • długotrwałe (od 6 do 12 miesięcy),
  • chronicznym (powyżej 12 miesięcy).

Ze względu na warunki panujące na rynku pracy i zmiany gospodarczo-ekonomiczne można mówić o bezrobociu:

  • klasycznym (sytuacja, w której płace są powyżej poziomu równowagi, przez co nie ma możliwości tworzenia nowych miejsc pracy),
  • strukturalnym (pojawia się na tle różnic między popytem a podażą na pracę, szczególnie widoczne na przykładzie takich branży jak górnictwo czy hutnictwo),
  • neoklasycznym (mamy z nim do czynienia, kiedy rynek pracy nie jest dostosowany do zmian warunków ekonomicznych, przez co wynagrodzenia są nieelastyczne przez długi okres czasu),
  • technologicznym (wynika z postępu technologicznego i zastępowania pracy człowieka przez maszyny).

 

Jak walczyć z bezrobociem

Jeśli podejść do problemu od strony wyspecjalizowanych strategii ekonomicznych i długotrwałych planów ekonomicznych na pewno niezbędne jest opracowanie systemu działań, które powinny obejmować między innymi restrukturyzację niewydajnych gałęzi gospodarki, przekształceń w zakresie przepisów prawa pracy czy rozwój narzędzi pośrednictwa pracy i redystrybucji zasiłku dla bezrobotnych.

W praktyce najczęściej stosowane metody walki z bezrobociem obejmują świadczenia finansowe, które mają wspierać zdobywanie nowych kwalifikacji przez osoby długotrwale pozostające bez pracy. W Polsce ostatnio wprowadzono program skierowany do młodych osób, które mają problem ze znalezieniem zatrudnienia. „Pierwsza praca” zakłada roczne dofinansowanie ze środków publicznych wynagrodzeń dla pracowników do 30 roku życia, ale pracodawca jest zobowiązany zatrudniać taką osobę przez kolejny rok i samodzielnie pokrywać koszty z tym związane.

Popularne są także portale z ogłoszeniami o pracę, które oferują dostęp do propozycji zatrudnienia z różnych branż, dla kandydatów ze zróżnicowanymi kompetencjami i kwalifikacjami, jak ma to miejsce w przypadku strony Szukam Pracy.

Unia Europejska natomiast planuje wdrożyć zmiany w planach kształcenia młodych ludzi na uczelniach wyższych. Projekt przewiduje między innymi włączenie do programów nauki przedmiotów związanymi z nowymi technologiami. Jest to odpowiedź na prognozy dotyczące wzrastającego niedoboru pracowników w stosunku do rosnącej ilości ofert pracy z branży IT.