Sprawdź:

Jak poprawnie sformułować wstęp i zakończenie?

Większość osób podczas pisania listu motywacyjnego skupia się przede wszystkim na jego rozwinięciu. Niemniej jednak, każda część listu motywacyjnego jest bardzo ważna, gdyż każda spełnia określoną rolę. Warto więc przyłożyć się do każdego pisanego przez nas fragmentu listu motywacyjnego, w tym również do wstępu i zakończenia.

Wstęp listu motywacyjnego

Wstęp listu motywacyjnego powinien być krótki. Najlepiej napisać jedno czy dwa zdania wprowadzające, pamiętając o tym, by przed wstępem zastosować formułkę Szanowny Panie/Szanowna Pani plus imię i nazwisko osoby, do której się zwracasz.

Zdanie wprowadzające powinno zawierać informację o tym, o jakie stanowisko się ubiegasz i gdzie oraz kiedy znalazłeś ofertę pracy, na którą odpowiadasz. Możesz napisać na przykład w ten sposób: W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w ……………….. z dnia ………….. zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko …………………….. A więc piszemy krótko i na temat. Po wstępie przechodzimy do rozwinięcia listu, w którym krótko przedstawiamy swoją osobę.

Zakończenie listu motywacyjnego

Oczywiście zakończeniem listu motywacyjnego są słowa Z poważaniem, Z wyrazami szacunku czy też Łączę wyrazy szacunku, niemniej w tym podpunkcie skupimy się na ostatnim zdaniu naszego listu motywacyjnego.

W ostatnim akapicie powinniśmy zasugerować gotowość do spotkania na rozmowie kwalifikacyjnej (interview), na której szerzej moglibyśmy zaprezentować swoją osobę. Możesz napisać w ten sposób: Wyrażam nadzieję, że będę mieć okazję szerszego zaprezentowania swojej osoby na rozmowie kwalifikacyjnej bądź też Mam nadzieję, że uda mi się dokładniej zaprezentować swoje umiejętności i kwalifikacje na wyznaczonej przez Państwa rozmowie kwalifikacyjnej, możesz także napisać w ten sposób: Mam nadzieję, że będę mieć przyjemność spotkać się z Państwem na rozmowie kwalifikacyjnej, by pełniej przedstawić swoje umiejętności.

Podobnie jak we wstępie, zdanie końcowe również powinno być krótkie, treściwe i na temat.


Więcej poradników na Blogu Agencji zatrudnienia KS Service


szukam pracy