Sprawdź: szybkie odchudzanie
dieta cud

Gdzie bezrobotny znajdzie pracę?

Brak pracy jest dla wielu osób codziennym problemem, który spędza im sen z powiek. Pocieszeniem mogą być doniesienia kolejnych instytucji, zajmujących się analizowaniem i badaniem zmian na rynku pracy. W opracowaniach z roku 2016 i prognozach na 2016 rok wskazują oni dość jednoznacznie, że w najbliższej przyszłości będziemy mieć do czynienia nie tylko ze wzrostem zatrudnienia, ale także zmianą warunków pracy, zdecydowanie na korzyść pracowników. To daje większą nadzieję dla osób, które obecnie pozostają bez pracy.

Prognozowany wzrost zatrudnienia

Dobre informacje płyną między innymi z raportu Barometr Zatrudnienia, przygotowanego przez  grupę Work Service. Z badań rynku pracy, dotyczących I kwartału 2016 wynika, że pracodawcy w zdecydowanej większości planują znaczny wzrost zatrudnienia w swoich firmach lub co najmniej utrzymanie go na obecnym poziomie. O redukcjach kadrowych mówi nieco ponad 7% badanych pracodawców, o utrzymaniu obecnego poziomu 64,5%, a o zwiększeniu zatrudnienia 16,4% respondentów. Według tych samych badań pracodawcy planują przede wszystkim nabór pracowników niższego szczebla (66,8%) oraz średniego szczebla (nieco ponad 46%).

A jakie kanały rekrutacji wybiorą w 2016 roku pracodawcy? Większość z badanych respondentów deklaruje poszukiwanie odpowiednich kandydatów za pomocą sieci kontaktów znajomych i obecnych pracowników (73,5%), czyli wykorzystanie tak zwanego networkingu. Ponad połowa pracodawców będzie korzystać ze współpracy z urzędami pracy (56,6%) lub zamieści ogłoszenia o rekrutacji na internetowych serwisach z ogłoszeniami o pracę (55,5%), jak Szukam Pracy. Warto także zaglądać na strony firmowe pracodawców, bo prawie 42% deklaruje ogłaszanie naboru na swoich witrynach, w zakładkach typu „pracuj z nami” czy „kariera”. Za źródło potencjalnych pracowników będą też służyć media społecznościowe (nieco ponad 20%), agencje zatrudnienia (11,5%) oraz targi pracy (prawie 9%).

Zobacz również: ogłoszenia o pracę

Co mówią statystyki państwowe

Według raportu Departamentu Rynku Pracy, opublikowanego w 2015 roku, dotyczącego zawodów deficytowych i nadwyżkowych również może stanowić wskazówkę odnośnie branży, które mogą dawać największe szanse na rozwój zawodowy i znalezienie pracy. Zawód deficytowy to taki, na który występuje większe zapotrzebowanie ze strony pracodawców niż aktualna dla danego okresu liczba osób poszukujących pracy.

Zawody o najwyższym wskaźniku deficytu podaży siły roboczej autorzy raportu wymienili między innymi, takie stanowiska jak: robotnik gospodarczy, przedstawiciel handlowy, opiekun osoby starszej, telemarketer, pracownik call center, doradca klienta czy magazynier.

Sprzedaż i handel

Branża związana z handlem i sprzedażą na tle innych dziedzin wyraźnie wyróżnia się pod względem ilości oferowanych miejsc pracy. Zapotrzebowanie na różnego rodzaju specjalistów widać w większości dziedzinach rynkowych i na różnych szczeblach: od przedstawicieli handlowych, doradców klienta, aż po menadżerów, zajmujących się obsługą kluczowych klientów.

Aby mieć szansę na zatrudnienie w sprzedaży i handlu warto posiadać doświadczenie zawodowe, wykazać się znajomością działalności danej firmy, ale także mieć pewne naturalne predyspozycje do wykonywania zawodu – między innymi umiejętność perswazji, otwartość czy komunikatywność.

Sprawdź też: portal z ogłoszeniami o pracy

Nowe technologie

Jeśli w Polsce można mówić o wycinku rynku pracy, na którym warunki dyktuje pracownik to z pewnością dotyczy to specjalistów z branży związanych z nowymi technologiami. Eksperci systemów informatycznych, analitycy, programiści i web developerzy są w tej chwili praktycznie rozchwytywani przez pracodawców.

Jednak żeby cieszyć się z dogodnych warunków pracy i wysokich zarobków, jakie można spotkać w branży IT najpierw trzeba się wykazać odpowiednimi umiejętnościami, między innymi biegłą znajomością języków programowania, doświadczenia zawodowego czy samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań.

Przemysł i produkcja

Nie brakuje także chętnych do zatrudniania pracowników w branży przemysłowej i produkcyjnej. Poszukiwani są zarówno wykwalifikowani pracownicy fizyczni, jak i kandydaci do wykonywania prac, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy, na przykład asystenci czy pracownicy obsługujący taśmy produkcyjne.

modna dieta