Sprawdź: http://aup.edu.pl/typowa-polka-na-diecie/
zielona kawa

Czy wyższe wykształcenie gwarantuje dobrą pracę?

 

Poprzednie pokolenie pracowników żyło w przekonaniu, że wyższe wykształcenie jest gwarantem nie tylko zdobycia dobrej pracy, na korzystnych warunkach, ale także ułatwionych możliwości dalszego rozwoju kariery. Czy tego rodzaju przekonania straciły dzisiaj całkowicie na aktualności? W doniesieniach pojawiających się w przestrzeni publicznej nie brakuje opinii, według których dyplom ukończenia wyższej uczelni, zwłaszcza na kierunkach humanistycznych w obecnych warunkach panujących na rynku pracy może ułatwić znalezienie pracy co najwyżej w gastronomii. A jak naprawdę wygląda związek między zjawiskiem bezrobocia a wykształceniem?

Popularne mity

Przyjęło się, że dyplom nawet renomowanego uniwersytetu, ale w rękach absolwenta o profilu humanistycznym jest warty niewiele więcej niż świadectwo maturalne. Ale jak pokazują chociażby badania Forum Obywatelskiego Rozwoju, przedstawione w raporcie Młodzi wykształceni, ale bezrobotni. Fakty i mity, sytuacja wcale nie jest taka jednoznaczna.

Czy wykształcenie wyższe może dawać pewność co do zawodowej przyszłości absolwenta uczelni? Jeśli już, to prędzej w przypadku studentów kierunków informatycznych medycznych lub związanych z mechaniką, inżynierią i budownictwem. Ale rekruterzy nie ukrywają, że sam tytuł naukowy nie zapewni nikomu umowy o pracę, bo wciąż bardziej cenione są praktyczne, merytoryczne umiejętności niż sucha, książkowa wiedza.

Czy w ogóle warto kończyć studia, skoro nie zapewniają znalezienia pracy? Tu odpowiedź jest uzależniona od kilku czynników, ale jeśli ktoś miałby zdecydować się na studiowanie dla samego studiowania to nie warto. Dużo lepszym rozwiązaniem może być kształcenie zawodowe, które pozwoli wypełnić lukę wśród kandydatów do pracy. Jednak według statystyk odsetek bezrobocia jest odwrotnie proporcjonalny do wykształcenia, co oznacza, że im wyższe wykształcenie, tym mniejszy wskaźnik bezrobocia.

Czy dyplom wyższej uczelni daje jakąkolwiek przewagę w przebiegu kariery? Tak. Według danych osoby z wyższym wykształceniem mają mniejsze problemy ze znalezieniem nowego pracodawcy w przypadku utraty pracy, rzadziej są zatrudniani w oparciu o umowy cywilnoprawne i w porównaniu do swoich rówieśników bez dyplomu są rzadziej zwalniani.

Jakie wykształcenie może dać pewność znalezienia pracy?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie wystarczy spojrzeć na zapotrzebowanie pracodawców, którzy już dzisiaj coraz częściej mają problem, aby skompletować kadrę pracowniczą w swojej firmie. I tak z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczących pierwszego półrocza 2015 roku wśród zawodów deficytowych w Polsce należy wymienić analityków systemów komputerowych oraz pracowników centrów obsługi telefonicznej, czyli tak zwanych call center. Przez zawód deficytowy, zgodnie z opisem MRPiPS należy rozumieć taką grupę zawodową, dla której ilość odstępnych ofert pracy jest wyższa niż średni wskaźnik bezrobotnych w danym okresie czasu. Na deficyt kandydatów do pracy w call center narzekali między innymi pracodawcy z województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego i małopolskiego. Analitycy systemów komputerowych najmniej problemów ze znalezieniem pracy mieli w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, pomorskim i zachodniopomorskim.

Inne źródło informacji odnośnie wykształcenia, jakie może ułatwić znalezienie pracy w kolejnych latach są raporty dotyczące zjawiska niedoboru talentów. Badanie z roku 2015 autorstwa Manpower Group wskazuje kolejno listę najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce:

  • wykwalifikowani pracownicy fizyczni,
  • inżynierowie,
  • technicy,
  • pracownicy branży IT,
  • kierowcy,
  • operatorzy produkcji/ maszyn,
  • pracownicy księgowości i finansów,
  • członkowie zarządu/ kadra kierownicza,
  • przedstawiciele handlowi,
  • niewykwalifikowani pracownicy fizyczni.

 

Jakie z tego wnioski? Wyższe wykształcenie nie determinuje ani znalezienia pracy, ani długotrwałego pozostawania bezrobotnym. Sytuacją idealną jest kształcenie dostosowane do indywidualnych predyspozycji zawodowych i odpowiadające aktualnym potrzebom pracodawców. Zawsze jednak można zdecydować się na szkolenia zawodowe, które mogą poszerzyć kwalifikacje osoby bezrobotnej lub, jeśli na horyzoncie nie ma perspektyw do zapotrzebowania na posiadane umiejętności – przebranżowić się całkowicie. Później pozostaje już tylko aplikować na dostępne ogłoszenia, które można znaleźć między innymi na portalach, takich jak Szukam Pracy.

dieta