Sprawdź:

Bezrobocie w Unii Europejskiej

Z jednej strony dane statystyczne pokazują, że bezrobocie w Polsce spada z miesiąca na miesiąc i dawno rodzimy rynek pracy nie był w tak dobrej formie. Z drugiej strony Polacy wciąż chętnie decydują się na podejmowanie pracy za granicą. Jak wygląda problem bezrobocia w Unii Europejskiej i czy rzeczywiście szanse na zatrudnienie za granicą są większe niż w kraju?

Wskaźniki stopy bezrobocia w Polsce dają dość optymistyczne obraz rynku pracy w kraju. Według raportów unijnego urzędu statystycznego, czyli Eurostatu, wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w marcu 2016 roku w naszym kraju wyniosła 6,8%. W porównaniu do tego samego okresu z roku poprzedniego, jest to wynik lepszy o 1 %. W jakich branżach pojawia się najwięcej ofert pracy? Przede wszystkim brakuje specjalistów z dziedziny IT, sprzedaży i produkcji.

Obecna sytuacja w Polsce kształtuje się lepiej niż rok temu, ale prezentuje się korzystniej również na tle średniego wyniku dla Unii Europejskiej. W całej Wspólnocie wskaźnik ten wyniósł 8,8%. Takie wyniki skłaniają do optymistycznego myślenia, bo podobna, tak niska stopa bezrobocia w UE była notowana ostatnio w 2011 roku.

Jak wskazują dane Eurostatu najwyższy wskaźnik osób pozostających bez zatrudnienia notuje się w Hiszpanii, która z wynikiem 20,4% utrzymuje się na czele krajów UE z najgorszą sytuacją bezrobotnych. Najmniejsze bezrobocie w całej Wspólnocie występuje w Niemczech – tam bez pracy pozostaje zaledwie 4,2% mieszkańców. Na portalach z ogłoszeniami o pracy nie brakuje ofert dla specjalistów z dziedziny budownictwa, produkcji i pracowników fizycznych do wykonywania prostych prac pomocniczych.

Na pewno dobrą informacją jest to, że wskaźnik bezrobocia w ostatnim czasie utrzymuje tendencję spadkową – zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednak, aby podjąć decyzję o tym czy lepiej zostać w Polsce czy szukać ofert pracy w innych krajach unijnych najpierw warto przeanalizować warunki życia i koszty związane z pobytem. Jeśli widzimy jednak, że nie brakuje ogłoszeń o pracy w danym zawodzie warto zainteresować się możliwością pracy, chociażby w wymiarze tymczasowym.

Ofert szukaj na portalu z ogłoszeniami o pracy: Szukam pracy.