Sprawdź:

Bezrobocie w Polsce – co mówią dane

 

Problem bezrobocia w Polsce jest obok niepokojącego stanu demograficznego najczęściej sygnalizowanym zagadnieniem w kontekście zagrożeń rozwoju państwa w przyszłości. Pracodawcy z jednej strony zgłaszają brak odpowiednich kandydatów do pracy, a osoby bezrobotne ustawiają się w kolejkach do urzędów pracy, narzekając, że trudno o jakąś ofertę zatrudnienia. A jaki obraz Polski wyłania się z danych statystycznych z ostatnich lat?

Jeśli opierać się wyłącznie na statystykach i suchych faktach to okazałoby się, że sytuacja wcale nie jest taka zła jak mogłoby się wydawać. Ostatnie dane udostępnione przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazują, że stopa bezrobocia w lutym wyniosła 10,3 % – w tym samym okresie rok wcześniej wskaźnik ten wynosił prawie 12%, widać więc poprawę. Dobrą informacją jest także rosnąca ilość ofert pracy (między innymi na portalach z ogłoszeniami jak Szukampracy.pl) oraz deklaracje pracodawców, którzy zapowiadają zwiększenie zatrudnienia w swoich firmach.

O problemie bezrobocia informuje także Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, czyli w skrócie BAEL. Jest to badanie systematycznie przeprowadzane przez Główny Urząd Statystyczny, które na przykładzie reprezentatywnej grupy społeczeństwa pokazuje strukturę siły roboczej w Polsce. Na podstawie BAEL można uzyskać informacje dotyczące liczby ludzi aktywnych zawodowo, zatrudnionych, prowadzących swoją działalność gospodarczą oraz bezrobotnych i biernych zawodowo. Wynik badań opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, odnoszący się na czwarty kwartał 2015 roku pokazuje stan rynku pracy z uwzględnieniem danych dotyczących osób pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo.

A jak wygląda Polska na tle innych krajów europejskich? Niestety na przestrzeni lat nie udało się nam wznieść się ponad statystyki państw unijnych w kwestii stopy bezrobocia. Eurostat w marcowym komunikacie poinformował, że stopa bezrobocia w Unii Europejskiej w styczniu 2016 roku, po uwzględnieniu czynników sezonowych spadła poniżej 9%. Tak dobrego wyniku nie odnotowano od prawie 7 lat. Jak wskazują dane Eurostatu, kraje UE mierzą się z problemem, jaki ma również miejsce w Polsce, czyli wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych. Komisja Europejska już zajęła się tym problemem, między innymi tworząc programy, które mają wspierać naukę praktycznych umiejętności na uczelniach wyższych, tak aby powstrzymać zjawisko uniwersytetów produkujących bezrobotnych niedostosowanych do potrzeb pracodawców i firm w gospodarkach poszczególnych krajów. Problem braku pracy dla młodych to niestety wciąż aktualna kwestia bez rozwiązania.

Ale jak wiadomo statystyki nie zawsze wiernie oddają rzeczywisty obraz sprawy, bo prezentują jedynie wybrany wycinek otaczającego świata i konkretnej problematyki. Jak walczyć z problemem bezrobocia? Z jednej strony państwo zajmuje się wdrażaniem kolejnych programów pomocowych, z drugiej strony pojawiają się apele, odnośnie poszukiwanych kompetencji i luk na rynku pracy. Osobom poszukującym zatrudnienia niestety nie pozostaje nic innego jak stale podnosić swoje kwalifikacje, dbać o kompetencje zawodowe i obserwować zmiany na rynku pracy.

Pozytywną informacją mogą być prognozy dotyczące przeobrażenia się sytuacji w stosunkach między pracodawcami a pracownikami. Coraz więcej specjalistów, zajmujących się problematyką popytu i podaży na rynku pracy wskazuje, że w kolejnych miesiącach i latach można spodziewać się nadejścia ery pracownika. Będzie to spowodowane większą ilością wolnych etatów w porównaniu do kandydatów z określonymi kompetencjami do pełnienia danego stanowiska.