Sprawdź:

Aktywizacja bezrobotnego, czyli jak wrócić do pracy

Osoby pozostające bez zatrudnienia przez określony okres czasu z natury rzeczy odczuwają po jakimś czasie frustrację, do tego stopnia, że mogą wątpić w możliwość znalezienia zatrudnienia. Jednak warto wiedzieć, że bezrobotny nigdy nie jest pozostawiony sam sobie, na pastwę losu. Istnieje cały wachlarz narzędzi, przewidzianych w ramach promocji zatrudnienia, które służą szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej i mają pomagać osobom, które są zagrożone trwałym wykluczeniem z rynku pracy, a w dalszej perspektywie nawet wykluczeniem społecznym. Większość z wymienionych niżej środków aktywizacji wynika z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Doradztwo zawodowe

Jedną z podstawowych form wspierania osób bezrobotnych i poszukujących pracy jest doradztwo czy też poradnictwo zawodowe. Na drodze takich konsultacji z profesjonalnym doradcą, bezrobotny otrzymuje pomoc w zakresie planowania dalszej kariery. Sesje doradztwa zawodowego mogą się odbywać zarówno w grupie, jak i w formie spotkań indywidualnych.

W czym może pomóc doradztwo zawodowe? Ważnym czynnikiem jest sama możliwość uzyskania informacji odnośnie możliwości, jakie stoją przed osobą poszukującą pracy. Doradca może pomóc w podjęciu kroków w celu rozwinięcia posiadanych kompetencji zawodowych, ale także poradzić przekwalifikowanie, jeśli nic nie wskazuje na to, żeby umiejętności kandydata miały zyskać na wartości w oczach pracodawców w kolejnych miesiącach i latach.

Zatem po spotkaniach doradztwa zawodowego bezrobotny może się spodziewać zarówno sporego zastrzyku wiedzy odnośnie rynku pracy i umiejętności zawodowych, ale także tych dotyczących dalszego kształcenia, między innymi na kursach i szkoleniach. Dzięki temu będzie mógł aplikować również na oferty pracy dostępne na stronach internetowych, takich jak Szukam pracy.

Sprawdź też: portal z ogłoszeniami o pracy

Staże, szkolenia i kursy zawodowe

Szkolenia i podobne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych są dość często stosowanym narzędziem aktywizacji bezrobotnych w różnych grupach wiekowych, pomimo tego, że zwykle pierwszym skojarzeniem jest myśl, że tego typu zajęcia to raczej praca dla młodych. Przede wszystkim zapewniają rozwinięcie posiadanych już kompetencji lub dostosowaniu ich do aktualnych realiów rynku pracy. Jednak często w sytuacji, gdy osoba bezrobotna nie posiada żadnych lub niewielkie kwalifikacje to właśnie szkolenia dają szansę na zdobycie pożądanych przez pracodawców umiejętności. Kursy takie mogą odbywać się formie zajęć grupowych lub indywidualnych, na które bezrobotni mogą się zgłaszać z własnej inicjatywy lub zostać skierowani przez doradców zawodowych.

Co więcej, jeśli bezrobotny zostaje skierowany na staż zawodowy ma okazję zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego, a często odbycie stażu otwiera szansę na stałe zatrudnienie u konkretnego pracodawcy. Stażysta otrzymuje wynagrodzenie, tak zwane stypendium, ma prawo do dni wolnych oraz otrzymuje opinię i zaświadczenie z przebiegu stażu, które mogą służyć jako referencję przy dalszym poszukiwaniu pracy.

Prace interwencyjne, roboty publiczne

Skierowanie do wykonywania prac interwencyjnych czy robót publicznych jest zazwyczaj stosowane w przypadku osób bezrobotnych, które nie posiadają już prawa do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Głównym założeniem robót publicznych i prac interwencyjnych jest wdrożenie osób długotrwale poszukujących pracy i ułatwienie im dalszego rozwoju.

Prace interwencyjne i roboty publiczne są współorganizowane przez urzędy pracy i pracodawców z danych jednostek administracyjnych. Pracodawca, który zdecyduje się na taką współpracę z urzędem otrzymuje zwrot części kosztów, jakie musi ponieść na rzecz wynagrodzenia czy składek na ubezpieczenia społeczne.

Zobacz również: ogłoszenia o pracę

Agencje zatrudnienia i praca tymczasowa

Innym rozwiązaniem, z jakiego mogą skorzystać osoby, które zmagają się ze znalezieniem zatrudnienia jest skorzystanie z pomocy agencji zatrudnienia. Tego rodzaju instytucje zajmują się pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym i uczestniczą w delegowaniu kandydatów do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy.

Do zalet zatrudnienia w formie tymczasowej niewątpliwie należy możliwość znalezienia pracy praktycznie w większości dziedzin i branż. Firmy decydują się na pracowników tymczasowych najczęściej w momentach ożywienia gospodarczego lub sezonowego, zwiększonego zapotrzebowania na dodatkową siłę roboczą. Często dzięki temu można spodziewać się zadowalającego wynagrodzenia, a jeśli pracownik sprawdzi się na swoim stanowisku nie jest wykluczone, że pracodawca może zaproponować mu pracę stałą.